create your own website
Mobirise

Príčiny zatekania plochých striech:

-nevhodné vyspádovanie strechy, v dôsledku čoho neodvádza dostatočne rýchlo zrážkovú vodu 
-neprofesionálne opracované detaily na plochej streche (atiky,vpusty, vystupujúce prvky zo
strešnej konštrukcie)
-aplikácia hydroizolačného materiálu s nedostatočnými parametrami alebo nevhodne navrhnutá a
zvolená skladba celého strešného plášťa.
-nesprávnym spôsobom aplikovaný kvalitný materiál, v dôsledku čoho dochádza k
odlepovaniu asfaltovaných pásov alebo k rozlepovaniu spojov