bootstrap templates

naše ceny

Mobirise

hydroizolácia jednou hydroizolačnou vrstvou

izolácia strechy jednou vrstvou je ten základný spôsob rekonštrukcie strechy, kde je pôvodná izolácia v relatívne dobrom stave. Takáto rekonštrukcia je vykonávaná bez demontáže pôvodnej krytiny, natavením nových hydroizolačných pásov General Membrane Geminy FC 5,5kg s polyesterovou nosnou vložkou vytkanou skleneným vlaknom

Mobirise

dvoj-vrstvová hydroizolácia strechy

dve hydroizolačné vrstvy sa používaju pri izolácii na vopred pripravený betonový poter, prípadne na strechy, ktoré vykazujú značné poškodenie a degradáciu pôvodnej krytiny. Ako podkladový pás používame modifikovaný asfaltový pás General Membrane P3, P4

Mobirise

zateplenie plochej strechy

na zateplenie striech využívame tepelno izolačné dosky z expandovaného polyuretanu, ktoré sa za tepla ukladajú na vopred pripravenú parotesnú vrstvu výtvorenu z modifikovaných asfaltových pásov Polyuretánové dosky sú následne zaizolované modifikovaným asfaltovým pásom. Tento materiál je nehorlavý s minimálnym percentom nasiakavosti a vinikajúcimi izolačnými vlastnosťami. 

Mobirise

klampiarske práce

výmena atikového oplechovania, zameranie a výroba plechov priamo na Vašu strechu, výmena odkvapových systemov za nové